Welkom op de website van No More Lies

Kernboodschap: Het evangelie

No More Lies is een onderdeel van Stichting Trails-N-Tales. Op een eigentijdse wijze brengen wij met theaterteam No More Lies het evangelie.
No More Lies is een flitsend, eigentijds totaal-theater voor tieners, jongeren en volwassenen.
Programma's met humor, spanning en inhoud.

Op een persoonlijke wijze vertellen en getuigen we met theater en verhaal de liefdevolle boodschap van God. Met humor, knipogen, een lach en een traan, eye-openers en getuigenissen zetten we hen aan het denken en confronteren we hen op een ludieke wijze met zichzelf, de wereld, maar bovenal met Gods liefde voor hen: zodat ze Jezus mogen ontmoeten, leren kennen, Zijn liefde ervaren, in de vrijheid komen en Hem willen volgen; dat is onze missie.

Onze doelgroep

IEDEREEN!
Onze hoofddoelgroep wordt gevormd door de jongeren en (jong) volwassenen. We richten ons met ons theater met name op de leeftijd 16 jaar en ouder. Ook hebben we programma’s die geschikt zijn voor gezinsdiensten / jeugddiensten / gezinsdiensten / landdagen / onderdeel voor een kerkdienst etc. waar wel alle leeftijden bij elkaar zitten. Toch blijft ook dan het programma voor een groot deel gericht op de jongeren en (jong)volwassenen.

WAAROM SPECIFIEK DEZE DOELGROEP?
Daar ligt onze passie. Zoveel jongeren weten gewoon niet meer wat ze moeten geloven en wat ze moeten denken van alles wat er op hun afkomt. De druk van social media, het missen van echte vrienden, studiedruk, behoefte aan identificatie figuren, op zoek naar eigen identiteit, op zoek naar zingeving en missie, op zoek naar de kern van het geloof. Er zijn zoveel zekerheden weggevallen en ze worden heen en weer geslingerd tussen zoveel meningen en mensen aan de ene kant en aan de andere kant hun eigen gevoelens, verstand, identiteit en vrienden. Deze groep willen wij tot zegen zijn.

We treden op voor mensen die Jezus al kennen en volgen, maar ook voor rand-kerkelijken en ook voor mensen die Jezus niet kennen. We zijn zowel als stichting en als theaterteam niet aan één bepaalde gemeente gebonden. Onze optredens vinden plaats in heel Nederland en worden door heel veel verschillende kerken, gemeentes en organisaties georganiseerd.

Theatre with a Mission

Dit is de kern van de boodschap: Gods Liefde, Jezus’ offer voor ons. Zijn uitgestoken hand naar ons toe; Zijn hand die dwars door alle leugengordijnen en muren van pijn en verdriet heen gaat om ons overeind te helpen en ons te trekken uit het donker! Gods grote reddingsplan staat centraal.

No More Lies – theatre with a mission is een onderdeel van Stichting Trails-N-Tales. We doen naast het theater nog meer. Zo willen we jongeren ook uitdagen, coachen en samen stil staan bij Gods woord rondom een kampvuur, mooie gesprekken voeren tijdens een avontuur met o.a. backpack of kajak en samen groeien in geloof en inzicht. Zie hiervoor onze websites: Trails-N-Tales en Delta Coach.

Mooie Events van No More Lies en Trails-N-Tales

Event No More Lies

Ede (No More Lies)

Baptistengemeente Siloam (jongeren) | 10.00 uur


Event No More Lies

Zwolle (NO MORE LIES)

Binnenkort meer informatie.


Event No More Lies

Renkum (NO MORE LIES)

Binnenkort meer informatie.


Event No More Lies

Zwolle (NO MORE LIES)

Binnenkort meer informatie.


Alles over wie & wat we zijn en waar we voor staan

Waarom deze naam?


Een goede vraag! De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door een massa leugens. Via internet, insta, facebook, apps, radio, tv en tijdschriften schreeuwen de leugens ons tegemoet. De één weet nog beter dan de ander hoe je gelukkig kunt worden en wat de zin van het leven is. De leugens vliegen ons om de oren … als we thuis zijn, op straat, op social media, op het werk of op school … hoe filter je daar de waarheid uit?

Leugens, misleiding, rookgordijnen en verleiding. Vooral op jongeren heeft de tegenstander van God zijn leugen- en lastercampagne gericht. Met een enorme aanval van leugens en verleidingen probeert hij ons te vangen in zijn net. Immers: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Met No More Lies zetten we een tegenaanval in. No More Lies = Geen leugens meer, geen smoesjes meer… Tegenover al die leugens en haat in deze wereld, willen wij ons laten gebruiken door God, om de mensen wakker te schudden met de Waarheid, met Gods Waarheid en met Zijn liefde.

Een vorm van totaal-theater. Verteltheater, sketches, eyeopeners, humor, spanning… multi-media, muziek, filmbeelden… afgewisseld in een flitsend tempo en ondersteund met licht-, beeld- en geluidseffecten. We trekken alles uit de kast om de boodschap van het Evangelie in de taal van de jongeren en (jong-)volwassenen confronterend, ludiek, maar kernachtig, helder en eerlijk neer te zetten. De opbouw / samenstelling van het programma is afhankelijk van de tijdsduur en het thema. Graag spelen we in op thema’s / onderwerpen die ons aangereikt worden door de mensen die ons uitnodigen.

No More Lies kun je niet beschrijven … No More Lies moet je beleven! Pas na een optreden te hebben bijgewoond heb je een impressie van No More Lies. Maar het draait niet om No More Lies … het draait om de boodschap die gebracht wordt. En die boodschap is duidelijk: Het Evangelie; het liefdevolle verlossingswerk door Jezus Christus.

Wie zijn wij?


No More Lies is een onderdeel van stichting Trails-N-Tales; een initiatief van Theo & Jacqueline Dekker. We willen het geloof praktisch maken door ons dienend op te stellen voor jongeren en jong-volwassenen.
No More Lies – Theatre with a Mission – bestaat al ruim 25 jaar. Op eigentijdse wijze getuigen we met ons theater van Gods liefde en genade.
Passie voor God onze Schepper, Jezus onze Koning en bewogenheid voor jongeren en jong-volwassenen.

Naast het theaterwerk zijn we ook al ruim 30 jaar actief met jongerenwerk (pastoraat, coaching) en stellen we ons huis en ons gezin open voor jongeren (studenten) en jong-volwassenen. Zie ook www.trailsntales.nl en www.deltacoach.nl.

Theo is degene die het programma maakt, de stukken schrijft, materialen maakt en op de bühne staat. Hij is al 28 jaar bezig met theater (theatermaker / acteur), heeft jarenlang gewerkt in het basisonderwijs en werkt nu ruim 14 jaar als docent aan de pabo van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Uiteraard kan hij dat niet zonder de steun van het thuisfront. Jacqueline zorgt voor de contacten met het team en de organisaties die ons willen boeken.

Het theaterteam:
Theo Dekker – op het toneel
Matthijs Hoornaar – techniek (licht en geluid)
Joost Bosch – techniek (licht en geluid)
Jacqueline Dekker – boekingen

Steun


Als theaterteam en als stichting zijn we afhankelijk van gebed. Gebed voor de jongeren die we willen bereiken en gebed voor ons als team. Wilt u deel zijn van onze missie, van ons verhaal, wilt u ons werk steunen? No More Lies is een onderdeel van Stichting Trails-N-Tales. Neem een kijkje op de website van Stichting Trails-N-Tales. Daar is ook informatie te vinden over de andere activiteiten van de stichting:
Trails-N-Tales & Adventures en Delta Coach.

Met uw steun kunnen we de prijs voor optredens laag houden, kunnen we jongeren coachen, meenemen op avontuur en kan Theo dit missionair werk blijven doen.

Zowel gebedssteun als ook maandelijkse financiële steun, als ook een incidentele gift is van harte welkom.
Er is een aanvraag onderweg naar de belastingdienst om de stichting aan te merken als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor de giften die aan de stichting worden gegeven, fiscaal aftrekbaar.
Stichting Trails-N-Tales te Ermelo
Rabobank: NL47RABO0342708163
KvK: 75124068

Wilt U meer weten over het werk van onze stichting, kijk dan rond op de websites van onze andere 2 missies.
Stichting Trails-N-Tales
Delta Coach
Trails-N-Tales
Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

"Ik ben het licht voor de wereld. Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft."
Jezus Christus

Kijk hier voor praktische informatie

Theater XL

Een totaal programma duurt ± 5 kwartier -1,5 non-stop. Hierbij worden alle onderdelen in een flitsend tempo afgewisseld rondom een verhaallijn of een thema als rode draad.

Kosten (excl. km vergoeding)
Zaterdag en zondag € 425,-
Vrijdag € 475,-Andere dagen in overleg.


Theater Small

Als onderdeel van een groter geheel, bijvoorbeeld in samenwerking met een band, als onderdeel van een conferentie, kamp, kerkdienst, een concert etc. Tijdsduur ± 3 kwartier.


Prijs in overleg.


Als jeugddienst / themadienst / gezinsdienst

Een theater XL of SMALL … alleen dan ingepast als dienst, waarbij we rekening houden met alle leeftijden. Duur tussen 3 kwartier uur en 1,5 uur, afhankelijk van thema en opbouw van de dienst.


Prijs in overleg.


Spreekbeurt

Ook dat is mogelijk. In een kerkdienst, een jongerenavond, jeugdwerkers bijeenkomst, conferentie. Verhalen, een sketch in combinatie met multi-media, attributen e.d. worden door Theo dan gebruikt als ondersteuning van het gesproken woord. Uiteraard is hier de tijdsduur weer afhankelijk van de afgesproken spreektijd. Richttijd is 30-45 minuten.


Spreekbeurten richtprijs € 150,- (excl. km vergoeding)


Thema’s en variaties

Bij alle programmavormen zijn er nog wel variaties in tijd en vorm mogelijk. Door de vele elementen zijn we erg flexibel en is er altijd over een eventuele andere vorm en/of invulling te praten. Op verzoek wordt het programma zoveel mogelijk aangepast aan het thema van bijvoorbeeld een kamp, een landdag, afsluiting van jongerenwerk, een evangelisatiedienst etc.
No More Lies richt zich zowel op de basics van het geloof als ook op verdieping, groei en uitdaging daarin.

Een aantal titels die wij als NML-team bijvoorbeeld gegeven hebben aan een aantal van onze programma’s:
Into the Air / Bike 4-2 / Stormproof / Wit begint, Wit wint / Vandaag is rood / Fruity mirror
The Wars / Wanna be on Fire? / Mission Impossible

Vragen en thema’s die aan de orde (kunnen) komen:
* Wie is Jezus? Waarom kwam Hij naar de aarde en stierf Hij aan het kruis?

* Wat heeft dat met mij te maken? Keuzes maken.

* Geestelijke strijd en Geestelijke wapenuitrusting.

* Stille tijd & Gebed.

* Onthaasting
* tijd voor God? Wat kost het geloof je?

* Een relatie met God?

* Waarom Jezus en niet …?

* Gelijkenissen en ontmoetingen met helden uit de bijbel.

* Misleiding, Verleiding en Leiding

* etc.


Wanna be on fire

Dit programma kan zowel als XL als small.
Tijdens dit programma neemt No More Lies je mee in een aantal bijzondere ontmoetingen.

Ontmoetingen die life-changing zijn. Personages uit de bijbel komen tot leven en vormen een spiegel voor onze eigen keuzes. Van kop in het zand en struisvogelgedrag naar vrucht van de geest en in de fik staan.
Een verteltheater met humor, ernst, een traan en een lach …  eye-openers met uitdagingen voor de praktijk van elke dag.
Wanna be on fire? Kom!


Into the air

Dit is een XL-programma.
Tijdens dit programma neemt No More Lies je mee op avontuur.

Een avontuur waarin ons een spiegel wordt voorgehouden: passie en passiviteit – vluchten en in beweging komen – stilte, storm, strijd en overwinning – keuzes en consequenties  – oogkleppen en bewogenheid – opstandingsleven en vrijheid … mooie woorden … en in de praktijk? In hoeverre krijgt God de ruimte om echt aan het werk te gaan in ons. In hoeverre willen we zelf de leiding in ons leven vasthouden en in hoeverre durven we ons door Gods Geest te laten leiden.
Een theaterstuk met humor, ernst, een traan en een lach …  eye-openers met uitdagingen voor de praktijk van elke dag.
Ga de uitdaging aan, laat je meenemen: Into the Air!


Stormproof

Dit programma kan zowel als XL als small. Tijdens dit programma neemt No More Lies je mee in de rollercoaster die ‘t Leven heet. Van een vredige stilte naar de rust die aan een storm vooraf kan gaan. Het opklimmen naar een nieuw vergezicht en het plotseling vooruit schieten in een diepte die je niet kunt peilen. Wat als de donkere wolken zich samenpakken boven jouw leven … ? Hoe bepaal je je koers en hoe kun je Gods stem verstaan in een wereld die zo veel herrie maakt? Wat als die stilte zo ver te zoeken is … en God juist wil spreken in de stilte … De koopman die roept en het geld dat wil rollen … wat mag het kosten? Watergolven, vergezichten, de zon die doorbreekt … het moment dat het karretje van de achtbaan uit de bocht gaat vliegen.
Een programma met humor, ernst, een traan en een lach …  eye-openers met uitdagingen voor de praktijk van elke dag."Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."
Jezus Christus

Vragen? Neem Contact met ons opOm spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.
captcha